Rondzendverkeer

Door de vereniging wordt een rondzendverkeer georganiseerd.

Dit houdt in dat de deelnemende leden uit de hun aangereikte dozen de door hen gewenste zegels, postwaardestukken, FDC's kunnen kopen.
Deze dozen worden uitgereikt door het sectiehoofd die de volgorde bepaalt. Iedere deelnemer heeft het recht een doos maximaal drie dagen in haar/zijn bezit te hebben. Na drie dagen dient de doos naar de volgende deelnemer gebracht te worden.
De vakjes van de uitgenomen artikelen worden gemerkt met een door de rondzendleider verstrekt stempel. Het verschuldigde bedrag moet worden overgemaakt op het postbanknummer van de rondzenddienst van de vereniging.

Om deelnemer aan het rondzendverkeer te kunnen worden dient de leeftijd van 18 jaar te zijn bereikt. Voor het verkrijgen van het benodigde stempel moet een bedrag van € 6.00 aan de rondzendleider worden betaald. Bij beeindiging van het lidmaatschap en tegen inlevering van het stempel wordt € 4.50 terug betaald.