Lidmaatschap

Een ieder die lid of jeugddeelnemer wenst te worden van de vereniging ontvangt een aanmeldingsformulier dat ingevuld en ondertekend ingeleverd dient te worden bij de penningmeester van de vereniging. Bij de aanmelding van een jeugddeelnemer dient tevens een aansprakelijkheidsverklaring van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger gevoegd te worden.

Leden van de vereniging zijn gehouden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Leden van de vereniging kunnen, indien zij 18 jaar of ouder zijn, deelnemen aan het rondzendverkeer en aan de veiling welke gehouden wordt op de bijeenkomst van de vereniging.

Leden van de vereniging zijn automatisch geabonneerd op het maandblad Filatelie.
Dit kwalitatief bijzonder goede blad bevat vele gevarieerde artikelen met evenzovele onderwerpen zoals nieuwe uitgiften van zowel Nederland als het buitenland, agenda van activiteiten, beschrijvingen van bijzondere gebeurtenissen.

Het lidmaatschap van de vereniging kost € 27.00 per jaar,
opgave via de penningmeester.