Contact informatie

Bestuursfunctie Naam Emailadres
Voorzitter J.M. de Jonge
Secretaris Mevr. A. Coenraads
Penningmeester W. Schaap
Veilingmeester E. Wijnja
Algemeen adjunct J. van Loon
Hfd Rondzendingen J.D. Bons
Webmaster H.S.P. - I.S.
De vereniging staat ingeschreven bij de KvK te Lelystad onder nummer 656534