Bijeenkomsten

Op de derde woensdagavond van de maand wordt er gedurende de periode september tot en met april een ledenvergadering gehouden.

Deze vergaderingen vinden plaats in het kerkcentrum Open Hof. De leden worden daarvoor persoonlijk uitgenodigd.

Tijdens deze vergaderingen worden er veilingen gehouden waarop uitsluitend door leden geboden mag worden.

Tijdens de pauze, waarin de veiling met de penningmeester kan worden afgerekend, wordt een verloting gehouden.

Na afloop van het officiele gedeelte bestaat er nog de mogelijkheid tot nakletsen en ruilen met de mede-aanwezigen.

De vergadering van januari wordt als jaarvergadering aangemerkt. In deze vergadering worden de jaarverslagen behandeld en de bestuursverkiezingen gehouden.